Przedszkola będą otwarte, ale chętnych mało

Po przeprowadzeniu konsultacji z dyrektorami przedszkoli podjęto decyzję, że placówki pozostaną zamknięte do dnia 15 maja br. Trwa przygotowywanie przedszkoli do ponownego otwarcia według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wcześniej nauczyciele rozeznali gotowość rodziców do posłania dzieci do przedszkoli w obecnych warunkach. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że z całej gminy tylko kilkunastu rodziców zdecyduje się na posłanie swoich pociech do przedszkola.

Poniżej najnowszy komunikat w tej sprawie opublikowany na stronie Urzędu Gminy w Tworogu 14 maja:

Komunikat w sprawie otwarcia przedszkoli od 18 maja

Informujemy, że od dnia 18 maja 2020 r. planowane jest otwarcie przedszkoli prowadzonych przez gminę Tworóg, tj.: Gminnego Przedszkola w Tworogu, Gminnego Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wojsce oraz Gminnego Przedszkola w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Boruszowicach.
Placówki będą funkcjonowały przy zachowaniu wszelkich obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych wynikających z aktualnych wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (udostępnianych na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania).
Mając na uwadze powyższe, wszelkie informacje, w tym przyjęte w poszczególnych placówkach procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – na bieżąco zamieszczane będą na stronach internetowych placówek. Szczegółowych informacji udzielają także Dyrektorzy placówek. Rodziców oraz opiekunów dzieci proszę o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami.