Remiza rośnie, inwestycji przybywa

Trwa budowa remizy strażackiej w Boruszowicach. 24 lipca podpisano umowę na realizację trzeciego, ostatniego etapu inwestycji. Budynek wiele zmieni w życiu strażaków-ochotników. Póki co dwa samochody bojowe stoją w grzecznościowo udostępnionym pomieszczeniu na terenie starej papierni. – Na dłuższą metę jest to jednak niewygodne. Właściwie trzeba powiedzieć, że strażacy nie mają swojego miejsca. Budowa remizy to wielki przełom, ogromna poprawa warunków pracy. Dla nas spełnienie marzeń – mówi sołtys Boruszowic i Hanuska oraz gospodarz OSP, Marian Łuczak.

Druhowie o budowę remizy starali się od wielu lat. Pomysły były różne. Początkowo strażacy chcieli zaadaptować dawną kaplicę. Nie udało się. W 2019 roku podpisali porozumienie z gminą na nieodpłatne użyczenie terenu przy ul. Szkolnej. W tym miejscu powstaje remiza – parterowy budynek z trzema garażami, małą świetlicą i pomieszczeniem gospodarczym. Inwestycja ruszyła w 2021 r. W czerwcu 2022 r. uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budowę remizy. – Od samego początku wspierała nas Gmina Tworóg, która obecnie jest inwestorem. Otrzymaliśmy również wsparcie Lasów Państwowych i potężne dotacje rządowe. Tutaj ogromny ukłon w stronę posła Jarosława Gonciarza, który naprawdę nam pomógł – mówi sołtys.

sala posiedzeniowa urzędu gminy w tworogu. Przy stole wójt Eugeniusz Gwóźdź, samorządowny i wykonawcy III etapu budowy remizy w Boruszowicach

W podpisaniu umowy na realizację ostatniego etapu inwestycji uczestniczyli wójt Eugeniusz Gwóźdź, Rafał Lisoń, przedstawiciel konsorcjum firm Tiger-Bud Sp. z o.o. i Tiger-Bud s.c., przedstawiciele jednostki OSP Boruszowice-Hanusek oraz Poseł na Sejm RP z okręgu powiatu tarnogórskiego Jarosław Gonciarz. Planowany koszt zadania zgodnie z umową wyniesie 1 936 929,03 zł brutto, przy czym Gminie udało się uzyskać dofinansowanie w formie dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 1 207 675,25 zł. Pozostała kwota zostanie sfinansowania ze środków własnych gminy. – To kolejna ważna dla gminy i kosztowna inwestycja, której realizacja nie byłaby możliwa bez dodatkowych funduszy –
mówi wójt Eugeniusz Gwóźdź (na zdjęciu poniżej w towarzystwie posła Jarosława Gonciarza).

– Od samego początku pracy poselskiej, wspólnie z wójtem Eugeniuszem Gwóźdź, zastępcą Łukaszem Ziob oraz wszystkimi pracownikami Urzędu Gminy, sołtysami i strażakami ochotnikami, konsekwentnie przystąpiliśmy do wspólnej pracy na rzecz rozwoju pięknej Gminy Tworóg. Wspierane przeze mnie starania Gminy w pozyskanie środków rządowych wielokrotnie kończyły się skuteczną realizacją inwestycji z zakresu remontów dróg, wybudowania kanalizacji sanitarnej, poprawy bazy oświatowej czy wsparcia jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie całej Gminy Tworóg. Szczególnie cieszę się, że w bieżącej kadencji dzięki naszym wspólnym wysiłkom najmłodsi mieszkańcy zyskali do dyspozycji salę gimnastyczną przy ZSP w Wojsce, boisko wielofunkcyjne w Boruszowicach oraz rozbudowę Szkoły Podstawowej w Tworogu. Kluczowa i ważna była także kanalizacja sanitarna w Boruszowicach oraz inwestycje w drogi gminne, jak np. ulica Kopernika i Grunwaldzka. Jako członek sejmowego zespołu do spraw strażaków, zdaje sobie sprawę jak ważne jest doposażanie jednostek w niezbędny sprzęt i infrastrukturę do ratowania życia. Jednym z najnowszych efektów tych starań, jest pozyskanie środków finansowych na budowę remizy strażackiej w Boruszowicach, jako zadanie, które bardzo wspierałem. Mam głębokie poczucie, że mijające cztery lata zostały dzięki naszym wspólnym wysiłkom wykorzystane bardzo
dobrze na rzecz rozwoju całej gminy oraz wszystkich jej mieszkańców. Dziękuję samorządowcom, sołtysom, strażakom i wszystkim mieszkańcom za możliwość tak wielu częstych wizyt oraz rozmów, dzięki którym zrobiliśmy wiele dobrego. Zachęcam również do dalszego kontaktu i jestem przekonany, że jeszcze wiele potrzebnych inicjatyw czeka na realizację – podsumowuje współpracę z naszą gminą Jarosław Gonciarz.

Remiza niebawem będzie zakończona – zgodnie z planem ma to być listopad tego roku. Strażacy już planują przeprowadzkę a gmina Tworóg kolejne inwestycje. Gmina otrzymała m.in. dofinansowania do remontu zabytków z Polskiego Ładu. Fundusze będą przeznaczone na prace remontowo-konserwatorskie w budynkach w Boruszowicach (ul. Składowa 6) i Hanusku (ul. Słowiańska 12), remontu Gminnego Centrum Usług Socjalnych (dawna szkoła w Tworogu), remont kaplicy Serca Jezusowego przy zespole pałacowym w Tworogu. Gmina zawnioskowała także o kwotę 320 tys. zł na remont budynku dawnego przytułku tzw. „szpitola”, na budowę bieżni tartanowej wraz z skateparkiem w Tworogu o wartości ponad 2 mln, budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Hanusku o wartości 9 mln zł oraz inwestycje drogowe na łączną kwotę 3 mln zł.