Ruszył program „Ciepłe Mieszkanie”

Ruszył program „Ciepłe Mieszkanie” – nowy program dopłat, mający na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych. Beneficjentami końcowymi Programu są osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

  • na demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
  • na zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,
  • na podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Operatorem programu „Ciepłe Mieszkanie” ustanowiono Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jednak nabór wniosków dla beneficjentów końcowych (osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego) będą prowadziły gminy na podstawie umów zawartych z WFOŚiGW. Samorządy będą musiały wcześniej uzyskać odpowiednie deklaracje od mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie. Jeżeli chcecie otrzymać dofinansowanie, złóżcie w kancelarii Gminy Tworóg deklarację uczestnictwa – do pobrania na stronie tworog.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki tut. Urzędu Gminy tel. 32/285-74-93. Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi w przypadku i po otrzymaniu przez Gminę Tworóg dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Więcej na temat Programu „Ciepłe mieszkanie” TUTAJ

grafika do programu ciepłe mieszkanie