Są pieniądze na inwestycje

Ogłoszono wyniki pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego. Dla gminy Tworóg wyniki są bardzo dobre. Otrzymaliśmy dofinansowanie na trzy inwestycje: budowę i przebudowę ul. Wierzbowej w Tworogu, wartość dofinansowania – 903 428, 15 zł; modernizację mostu drogowego nad rzeką Stołą w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku, dofinansowanie 1 825 900,00 zł oraz budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice, dofinansowanie – 4 315 536,32 zł.