Szkoła i przedszkole z koronawirusem

Szkoła Podstawowa w Tworogu do 18 października pracuje w trybie nauczania zdalnego, a Gminne Przedszkole w Tworogu potwierdziło zawieszenie zajęć do 15 października. Koronawirus w Tworogu nie odpuszcza.

Covid-19 potwierdzono u ok. 8 pracowników oświaty. – Proszę jednak pamiętać, że sytuacja jest bardzo dynamiczna i dane, którymi dysponujemy mogą w każdej chwili ulec zmianie. Jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym z dyrektorami. Pracujemy 24 godziny na dobę. Każda nasza decyzja jest zgodna z obowiązującymi przepisami i konsultowana z Sanepidem. Prosimy o zachowanie spokoju – informuje z-ca wójta Łukasz Ziob.

Poniżej oświadczenie opublikowane przez Urząd Gminy w Tworogu:

Szanowni Państwo nasze społeczeństwo otoczyła nieunikniona trudna rzeczywistość, z którą musimy zmierzyć się razem. Jest to czas trudny dla wszystkich. Zostańmy dla siebie życzliwi i pomagajmy sobie nawzajem. Wczoraj na gminnym FB umieściliśmy informację o zawieszeniu zajęć w drugiej placówce oświatowej na terenie naszej gminy – gminny przedszkolu w Tworogu do dnia 15.10 (oddział zamiejscowy w Kotach nadal pracuje bez zmian). Szczegółowe informacje rodzicom dzieci z przedszkola przekazali wychowawcy poszczególnych grup (w tym o koniecznej kwarantannie). Przedszkole przechodzi na pracę zdalną. W tym miejscu chcemy podziękować dyrekcji szkoły podstawowej w Tworogu i przedszkola w Tworogu, oraz całemu gronu pedagogicznemu, za współpracę i zaangażowanie. Chorym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Wszystkich rodziców i dzieci prosimy o zastosowanie się do kwarantanny (jeżeli otrzymali taką informację od wychowawcy). W przypadku konieczności uzyskania pomocy uruchomiono telefony alarmowe ochotniczych straży pożarnych z terenu naszej gminy. Zgłoszenia prosimy kierować na numery telefonów: – OSP Koty – 507 060 573, 510 793 785, – OSP Tworóg – 518 862 300, – OSP Boruszowice – Hanusek – 798 551 704, 697 485 702, – OSP Świniowice – 695 596 367, 693 051 904, – OSP Połomia – 697 432 626, 721 452 793, – OSP Wojska – 505 851 992, 783 748 068. Bardzo dziękujemy Panu Joachimowi Soll – Komendantowi Gminnemu oraz wszystkim strażakom OSP z terenu naszej gminy, za natychmiastową reakcję i wykazanie gotowości na naszą prośbę. Urząd Gminy Tworóg pracuje tak jak dotychczas, pomimo braków kadrowych spowodowanych kwarantanną rodziców dzieci z przedszkola i szkoły. Przed przyjściem do urzędu prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem. Numer telefonu do sekretariatu urzędu : – 32 285 74 93. Poszczególne numery telefonów do referatów znajdują się, tak jak dotychczas na naszej stronie w zakładce „Urząd Gminy” – „Referaty”

Zgodnie z decyzją organu prowadzącego w ZSP w Boruszowicach 13 października będzie dodatkowym dniem wolnym od zajęć lekcyjnych (zamiast 4 czerwca 2021). Ma to związek z nieobecnością nauczycieli i pracowników obsługi, którzy pozostają w kwarantannie z powodu ograniczenia funkcjonowania okolicznych szkół.

Przypominamy, że od 10 października 2020 r.  obszar żółty obowiązuje w całym kraju z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej. W województwie śląskim strefą czerwoną jest objęty powiat kłobucki. Od 10 października zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa? W lasie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinntch ogródkach działkowych i na plaży. Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

  • całościowe zaburzenia rozwoju,
  • zaburzenia psychiczne,
  • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
  • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.