Szlaban na ryzyko!

Straż Ochrony Kolei zwiększyła liczbę funkcjonariuszy na stacjach i przystankach, z których dzieci i młodzież wyruszają na ferie. Wakacje to również czas dodatkowych akcji ulotkowych na przejazdach kolejowo-drogowych. Działania są częścią kampanii Bezpieczny Przejazd – Szlaban na Ryzyko! Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wakacji.

Wakacyjna skala działań Straży Ochrony Kolei będzie podobna jak w 2020 r. Wówczas funkcjonariusze SOK przeprowadzili ponad 28,5 tys. patroli na szlakach. Było ponad 7,5 tys. działań na „dzikich przejściach”  oraz ponad 5 tys. na przejazdach kolejowo-drogowych. Dodatkowe patrole w terenie reagują na próby nielegalnego wchodzenia na wiadukty, mosty i nasypy kolejowe. Do monitorowania i zabezpieczenia terenów przy liniach kolejowych wykorzystywane są mobilne centra monitoringu, fotopułapki, termo i noktowizory, samochody terenowe. Do akcji w trudnych warunkach są włączane patrole z psami. Ponad 98% ujętych przez funkcjonariuszy SOK sprawców niebezpiecznych zabaw na torach to osoby nieletnie. To dodatkowy powód by na wakacje Straż Ochrony Kolei intensyfikowała działania.

Pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i funkcjonariusze SOK działają szczególnie obok przejazdów na trasach do miejscowości wypoczynkowych. Akcje organizowane są w ramach kampanii Bezpieczny Przejazd – Szlaban na Ryzyko! oraz wakacyjnych „Bezpiecznych piątków”. Dzieci korzystające z przejazdów pieszo lub na rowerach i kierowcy wyjeżdżający na wypoczynek powinni bezwzględnie pamiętać o zasadach bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg i torów.

Aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom wszystkie 14-tysięcy przejazdów kolejowo-drogowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostało dodatkowo oznakowanych żółtymi naklejkami. Znajdują się na nich trzy ważne numery: numer identyfikacyjny przejazdu, alarmowy 112 i awaryjny do zespołów technicznych. W momencie zagrożenia życia należy zadzwonić na numer 112 i podać z naklejki numer identyfikacyjny przejazdu. Dzięki temu operatorzy 112 i kolejarze mogą szybko wstrzymać ruch pociągów na linii i wysłać pomoc. W przypadku usterki niezagrażającej życiu, dzwonić należy na numery do służb technicznych.

https://www.bezpieczny-przejazd.pl/