Zasięg w Hanusku?

Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na dokończenie stacji bazowej telefonii komórkowej w Hanusku przy ul. Słowiańskiej.

Ze sprawą można się zapoznać w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (ul. Karłuszowiec 5, pokój nr 15).

http://bip.tworog.pl/5780/dokument/30308

https://tworog.pl/aktualnosci