Trasy rowerowe w powiecie tarnogórskim – ruszyły konsultacje

Ruszyły konsultacje dotyczące projektu dokumentu pn. Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze gmin powiatu tarnogórskiego na lata 2022-2030. Jeżeli macie swoje przemyślenia, uwagi, wnioski dotyczące projektu możecie je zgłaszać w Urzędzie Gminy w Tworogu (pok. 111 w godz. 8.00-14.00) lub w formie elektronicznej poprzez stronę tworog.pl. Konsultacje trwają do 29 sierpnia.

Dokument o nazwie „Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze gmin powiatu tarnogórskiego na lata 2022-2030” to konsekwencja porozumienia zawartego między powiatem a gminami wschodzącymi w jego skład. 27 stycznia 2022 r. został zawarty list intencyjny pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Gminą Kalety, Gminą Krupski Młyn, Gminą Miasteczko Śląskie, Gminą Ożarowice, Gminą Radzionków, Gminą Świerklaniec, Gminą Tarnowskie Góry, Gminą Tworóg, Gminą Zbrosławice, w którym ww. jednostki samorządu terytorialnego deklarują współpracę na rzecz opracowania koncepcji spójnej sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w jednolitym standardzie w formie Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze gmin powiatu tarnogórskiego na lata 2022-2030.

Jest to działanie dyktowane potrzebą stworzenia warunków do transportu przyjaznego środowisku i zdrowiu człowieka. Budowa tras rowerowych oraz popularyzacja takiej formy podróżowania wymaga wdrożenia kompleksowych rozwiązań. Prócz wypracowania spójnej wizji, realizacja zadania wymaga nakładów finansowych. Dokument, który jest przedmiotem konsultacji to nie tylko świadectwo woli współpracy, ale również ważne narzędzie do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Szczegóły na stronie Urzędu Gminy w Tworogu.