Tworóg w Brukseli

Lokalny akcent w centrum Europy.
Co mieszkańcy gminy Tworóg robili w Brukseli?
Przeczytajcie w kwietniowym „TWG Kurierze”.