Uskrzydleni…

14 października w naszym kraju obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione w 1972 roku. Październik w gminnych szkołach upłynął więc w uroczystej atmosferze.

18 października w ZSP w Boruszowicach przyjęto najmłodszych uczniów do szkolnego grona. Pasowaniu na ucznia towarzyszyły słowa Janusza Korczaka: „Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć”. W tym krótkim zdaniu wiele się kryje. Nauczyciele uczą, pomagają odkrywać talenty, rozwijać się indywidualnie i społecznie, ale nie tylko. Biorą również udział w wychowaniu młodego pokolenia. Dla uczniów natomiast „rozwijanie skrzydeł”, choć bywa nazywane szkolnym obowiązkiem, w gruncie rzeczy jest przywilejem. Ten przywilej w krajach rozwiniętych jest dostępny dla każdego, ale warto pamiętać, że (według danych UNESCO) na świecie jest wciąż ponad 240 mln dzieci i młodzieży niechodzących do żadnej szkoły. W Dniu Edukacji Narodowej spoglądamy więc na uczniów i nauczycieli w szczególny sposób, dostrzegając w tym duecie klucz do przyszłości.

W boruszowickiej uroczystości wzięli udział: wójt Eugeniusz Gwóźdź, wicewójt Łukasz Ziob, dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Agata Radziej, a także rodzice najmłodszych uczniów i cała szkolna społeczność. Włodarze gminy gratulowali, życzyli wytrwałości i dziękowali za codzienną pracę nauczycieli i pracowników szkolnej obsługi.

Październik to idealny moment nie tylko, by złożyć nauczycielom życzenia, ale także, by docenić ich pracę. Tak się stało w przypadku Aleksandry Gołkowskiej – pedagoga szkolnego z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach (zdj. poniżej). 10 października nauczycielka odebrała  Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

– Nagroda jest wyrazem uznania dla ogromnego zaangażowania nauczycielki w pracę pedagoga szkolnego oraz nauczyciela specjalisty realizującego projekty daleko wykraczające poza zakres obowiązków. Jest to także uznanie dla pracy całej naszej szkoły i powód do dumy i radości płynącej z przekonania, że w niewielkiej wiejskiej szkole na obrzeżach województwa pracujemy skutecznie, promując nie tylko placówkę edukacyjną, ale także całe lokalne środowisko. Pani Olu, gratulujemy serdecznie – mówi dyrektor placówki Anna Rogala-Goj.