Zaglądaj na stronę Gminnego Ośrodka Kultury

Znajdziesz tam szczegóły najbliższych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez placówkę. 

www.gok-tworog.pl

https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Tworogu-818803888211896/?fref=ts