Zasłużony

13 grudnia, podczas posiedzenia Rady Gminy Tworóg przegłosowano kolejną kandydaturę do wpisu do Gminnej Księgi Zasług. Ta wieloletnia tradycja umożliwia wyróżnienie osób, które w sposób szczególny angażują się w społeczną działalność na rzecz gminy. W tym roku wyróżnionym został Krzysztof Skurski. 30 grudnia, tuż przed rozpoczęciem ostatniej w 2021 r. sesji Rady Gminy, dokonano uroczystego wpisu do Gminnej Księgi Zasług. Pan Krzysztof podziękował za wyróżnienie podkreślając, że działalność na rzecz gminy dostarcza mu wiele satysfakcji. Gratulacje!