Zgnilec amerykański w natarciu!

4 października 2022 r. Wojewoda Śląski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów gliwickiego i tarnogórskiego. W rozporządzeniu są wymienione miejscowości gminy Tworóg: Koty, Świniowice i Tworóg.

Obaszar zapowietrzony obejmuje gminę Wielowieś (Borowiany, Radonia, Raduń, Wielowieś wraz z przysiółkami Czarnków, Jerzmanów, Kieleczka i Kotków), całą gminę Krupski Młyn oraz wymienione wyżej miejscowości gminy Tworóg. Na tym obszarze zakazuje się:

  • przemieszczania, bez zezwolenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich , czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece;
  • organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

Co to jest za choroba?

Zgnilec amerykański to choroba bakteryjna atakującą pszczoły. Powoduje wymieranie larw w plastrach, które zamierają w zasklepionej komórce, a później gniją. Pszczoły usuwają martwe larwy z ula, ale przenoszą bakterie do pokarmu, którym karmią zdrowe larwy. Ule w szybkim tempie zostają zainfekowane przez ogniska bakterii, a następnie – w związku z przemieszczaniem się osobników – choroba atakuje całą populację pszczół na danym terenie.

Czy zgnilec zagraża ludziom?

Zgnilec amerykański jest chorobą, która nie zagraża ludziom. Jedyny jej wpływ, który może zostać zaobserwowany to słabsze zapylenie roślin a przez to mniejsze plony, a także mniejsze zbiory miodu. Wynika to z osłabienia rodzin pszczelich lub ich częściowego wyginięcia (źródło: tworog.pl)