Złożyliście deklaracje?

Zostało mało czasu na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Przypominamy, że jest to obowiązek spoczywający na każdym właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Powszechny spis źródeł ciepła ruszył 1 lipca 2021 roku. Dla nowo powstałych budynków termin złożenia deklaracji wynosił 14 dni. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy.

Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!

Jak możemy złożyć deklarację?

W formie elektronicznej – preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu. Deklaracje będziemy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego (bezpośrednie połączenie do systemu Węzła Krajowego). Profil zaufany w ramach węzła krajowego jako sposób uwierzytelniania jest obecnie systemem w pełni działającym i wykorzystywanym przez instytucje oraz obywateli. Niezależnie od Profilu Zaufanego Węzeł Krajowy umożliwia korzystanie z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Wszelkie pytania w tej sprawie należy kierować DO PRZEDSTAWICIELI GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl

Szczegóły na stronie Urzędu Gminy w Tworogu