Lament Madonny w Nowej Wsi Tworoskiej

Co czuje matka patrząc na cierpienie swojego dziecka? Ten niewyobrażalny ból został spisany wieki temu w poetyckiej formie. „Stabat Mater” (Lament Madonny) to opowieść o Maryi stojącej pod krzyżem, o matce bolejącej, której cierpienia nic nie jest w stanie złagodzić. Trzynastowieczny wiersz religijny, którego autorstwo przypisuje się włoskiemu franciszkaninowi (Jacopone da Todi) od setek lat inspiruje rzesze artystów, a wiernym pomaga zrozumieć i przeżywać Mękę Pańską. Członkowie Klubu Senior+ również ulegli wyjątkowości tekstu. Wiersz stał się dla nich pretekstem do dyskusji, zadumy i artystycznej ekspresji.  

21 marca w świetlicy wielofunkcyjnej w Nowej Wsi Tworoskiej odbyło się spotkanie Klubu Senior+. Głównym punktem programu była inscenizacja tekstu „Lament Madonny” w wykonaniu klubowego teatrzyku, poprzedzona pogadanką Barbary Izwroskiej na temat tradycji misteriów kalwaryjskich. Pani Basia opowiadając o przedświątecznych praktykach zwróciła uwagę na szczególną rolę sztuki, która jest przecież silnym narzędziem wspierającym przeżycie duchowe, w tym religijne. Przywołanym podczas pogadanki przykładem był obraz Jana Styki „Golgota” – największy na świecie obraz religijny o długości 60m! Obecnie panorama znajduje się w Kalifornii, jest eksponowana w odrębnym budynku, a zwiedzanie odbywa się w połączeniu ze słowno-muzyczno-świetlnym seansem. Multimedia potężnie wzmacniają przeżycie i sprawiają, że odwiedzjący wystawę mają wrażenie obecności na Golgocie, że właśnie teraz są świadkami ukrzyżowania.

W tym samym celu już w okresie średniowiecza sięgano po tak zwane misteria – dramaty religijno-dydaktyczne opowiadające historie biblijne, czasami apokryficzne. Szczególne miejsce zajmowały w nich misteria Męki Pańskiej, w tym misteria kalwaryjskie. Pierwsze kalwarie, jak przypomniała Barbara Izworska, powstały w Hiszpanii. W Polsce jednak nie brakuje imponujących przykładów tego symbolicznego odwzorowania Jerozolimy. Najbliższa kalwaria znajduje się na wzgórzu Cerekwica w Piekarach Śląskich, a do najsłynniejszej zalicza się Kalwaria Zebrzydowska (woj. małopolskie). Kalwarie, szczególnie popularne przed Wielkanocą, kiedy chrześcijańska wrażliwość skupia się na rozmyślaniu i przeżywaniu Męki Pańskiej, stwarzają wyjątkową możliwość osobistego kontaktu z sacrum i indywidualnego przeżycia wydarzeń znanych z ewangelii. I chyba właśnie temu miała służyć inscenizacja Klubu Senior+.

W niewielkiej świetlicy w Nowej Wsi Tworoskiej usłyszeliśmy „Lament Madonny”, który autentycznie wzruszył, a dzięki dekoracji udało się „wyczarować” fragment Jerozolimy. Inscenizację przygotowano na podstawie oryginalnego tekstu, który na potrzeby sceniczne został wzbogacony przez Barbarę Izworską o kilka kwestii.  Dekorację (część malowaną) wykonała Sonia Rekus, natomiast o scenograficzną całość zadbała Joanna Bykalska. – Bardzo dziękuję wszystkim aktorom i osobom zaangażowanym w przygotowanie inscenizacji. W sposób szczególny dziękuję Pani Basi za to, że po raz kolejny nas zmotywowała – podsumowała przewodnicząca Klubu, Natalia Frączek.

Na koniec spotkania Przewodnicząca przedstawiła plan działania na najbliższy czas. W kwietniu seniorzy mają zaplanowane dwa wyjazdy do śląskich teatrów. W maju planują spotkanie w Nadleśnictwie w Brynku, a w lipcu wycieczkę do Otmuchowa.