Gdzie sprawdzić jakość powietrza w naszej gminie?

W gminie Tworóg są zamontowane dwa czujniki powietrza: w Tworogu – budynek Urzędu Gminy (stacja pomiarowa Syngeos) oraz w Boruszowicach – budynek szkoły (stacja pomiarowa Airly). Obydwa są sprawne i zintegrowane z aplikacjami mobilnymi. W każdej chwili mieszkańcy posiadający dostęp do internetu mogą sprawdzić poziom pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10, ciśnienie, wilgotność oraz temperaturę powietrza. Awarii uległ natomiast ekran wyświetlający wyniki pomiaru zamontowany na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu.

Zanieczyszczone powietrze osłabia naszą odporność. To fakt! Wdychanie powietrze, w którym stężenie trujących substancji jest kilkakrotnie przekroczone, powoduje, że częściej chorujemy na choroby infekcyjne. Covid-19 do takich należy. Walka o czyste powietrze to dosłownie walka o nasze zdrowie.

Poniżej odnośniki do stron, które pokażą Wam jakość powietrza w wybranej lokalizacji:

Stacja pomiarowa Syngeos:

https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=1454

Stacja pomiarowa Airly:

https://airly.org/map/pl/#50.531975,18.719139,i2673

Uważajcie na siebie!