Inwestycje duże i małe…

Gmina Tworóg poinformowała o kolejnym dofinansowaniu inwestycji drogowej w naszej gminie. Pod koniec ubiegłego tygodnia potwierdzone zostało przyznanie środków finansowych na modernizację ul. Kolejowej w Brynku. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład – PGR. Łączna kwota dofinansowania wynosi 1 045 000 zł. Tymczasem trwa remont ul. Grunwaldzkiej i Kopernika w Tworogu. Prace remontowe obejmują: wykonanie chodników i zjazdów z kostki betonowej, montaż krawężników betonowych, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Termin zakończenia to 5 miesięcy od podpisania umowy (umowę podpisano 29 czerwca). Inwestycja jest realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jej koszt to 583 900,56 zł brutto (szczegółowe informacje dot. remontu znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej). Poniżej zdjęcia ul. Grunwaldzkiej.

Z tego same źródła pozyskano pieniądze na długo wyczekiwaną inwestycję – remont ul. Składowej w Tworogu. Obecna nawierzchnia jest nierówna, z licznymi spękaniami, wybojami i uszkodzeniami również na krawężnikach. W złym stanie technicznym są także chodniki. Roboty remontowe obejmują: stabilizację podłoża, wykonanie podbudowy jezdni z kruszywa, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie podbudowy chodników i zjazdów a następnie nawierzchni z kostki betonowej oraz montaż krawężników betonowych. Nowa nawierzchnia będzie kosztować pomiędzy 700 a 800 tys. zł. Trwają procedury przetargowe. Inwestycja ruszy najprawdopodobniej jeszcze w okresie wakacyjnym Ostateczny termin jej zakończenia to 30 październik.

Sporo się również wydarzyło w gminnych obiektach OSP. Druhowie z OSP w Tworogu otrzymali nową syrenę o wartości ok. 25 tys. zł brutto (ze środków gminnych na zarządzanie kryzysowe). Niedawno zakończył się kolejny etap renowacji remizy strażackiej w Świniowicach. Po spektakularnej metamorfozie sali świetlicowej (a może raczej bankietowej), klatka schodowa aż krzyczała o pomoc.  Po remoncie w końcu cały obiekt nabrał spójnego, estetycznego wyglądu. – W imieniu mieszkańców bardzo dziękuję za pomoc i dofinansowanie remontu – mówi sołtys wsi, Patrycja Skowronek. Klatkę schodową czekają jeszcze kosmetyczne, drobne zabiegi. – Trzeba przyznać, że Gmina Tworóg na każdym etapie remontu (przez 5 lat) wspierała nasze wysiłki, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Wyrazy wdzięczności kieruję także do naszych strażaków z OSP Świniowice oraz mieszkańców, którzy brali czynny udział w remoncie – dodaje pani sołtys. Wyremontowana klatka schodowa na zdj. poniżej.

Równolegle zakończył się ostatni etap budowy remizy strażackiej w Połomi (zdj. poniżej) – obiekt czekał na utwardzenie wjazdu i terenu wokół kostką brukową. Koszt wykonania zadania to kwota 81 tysięcy złotych. Miesiąc temu natomiast informowaliśmy o remoncie sali i zaplecza remizy w Kotach. Strażackie inwestycje zostały sfinansowane przez gminę z pieniędzy otrzymanych w konkursie dla gmin „Rosnąca odporność”.

Remiza w Połomi

Na koniec Boruszowice i Hanusek. Strażacy z tych sołectw długo czekali na nową remizę. To było ich wielkie marzenie, które właśnie się realizuje. 25 czerwca z wielką pompą, bardzo uroczyście druhowie oraz lokalna społeczność dali wyraz swojej radości. Wmurowanie symbolicznego kamienia węgielnego z aktem erekcyjnym pod budowę remizy odbyło się na oczach wielu świadków. Fundamenty o wartości 200 tys. zł to pierwszy etap inwestycji. Strażacy otrzymali już kolejne 200 tys. zł w formie dotacji z budżetu gminy na kontynuację inwestycji (z programu „Rosnąca odporność”).