Liczą się czyny, nie słowa…

Minęło pięć lat pracy samorządu terytorialnego. 7 kwietnia udamy się do urn oddać swój głos na kandydatów na radnych gmin, powiatów, sejmików województw, wójtów (lub burmistrzów i prezydentów w przypadku miast). Zanim jednak to zrobimy, krótkie podsumowanie kadencji, które ilustruje pracę naszych lokalnych działaczy.

W trakcie mijającej kadencji Gmina pozyskała prawie 52 mln zł funduszy zewnętrznych (dla porównania, w poprzedniej kadencji gmina pozyskała 9 mln zł).

Pozwoliło to na realizację wielu kosztownych i ważnych z punktu widzenia rozwoju gminy inwestycji. Wśród nich należy wymienić inwestycje oświatowe. W 2022 r. wybudowano salę sportową wraz z zapleczem przy budynku Szkoły Podstawowej w Wojsce. Wartość inwestycji przekroczyła 4,2 mln zł. W tym samym roku zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Boruszowicach o wartości ponad 600 tys. zł (zdjęcie poniżej).

Rok wcześniej zostało otwarte nowe skrzydło SP w Tworogu (zdj. powyżej). Rozbudowa szkoły pochłonęła 2 618 095,65 zł. Gmina Tworóg nie zwalnia tempa i myśli już o kolejnej inwestycji oświatowej. Tym razem chce rozbudować Gminne Przedszkole w Tworogu, by poszerzyć ofertę o oddział żłobkowy. O potrzebie stworzenia przestrzeni dla najmłodszych dzieci mówi się od wielu lat. Brak żłobka, czy klubu dziecięcego to dla rodziców spore wyzwanie. – Zdajemy sobie z tego sprawę i staramy się realizować najważniejsze inwestycje. Wymaga to jednak czasu i planowania, a przede wszystkim skutecznego pozyskiwania funduszy – mówi wójt Eugeniusz Gwóźdź. Gmina rozważa również budowę Domu Opieki Dziennej dla seniorów (sołectwo Koty).

Samorządowcy na bieżąco realizują także inwestycje drogowe. W trakcie kadencji wykonano łącznie utwardzenie 18 dróg gminnych i współfinansowano remonty dróg powiatowych na terenie gminy Tworóg. Łącznie w minionej kadencji na modernizacje dróg i chodników wydano ponad 17 mln zł. Wójt zaznacza jednak, że tak imponujący wynik nie byłby możliwy bez udziału funduszy zewnętrznych, których na ten cel udało się pozyskać prawie 11 mln zł.

Od wielu lat gmina realizuje działania na rzecz ochrony środowiska. Od 2021 r. prowadzi projekt ochrony powietrza „LIFE. Śląskie. Przywracamy Błękit” oraz Program „Czyste Powietrze”. Do końca minionego roku mieszkańcy złożyli łącznie 418 wniosków. Kwota wypłaconych dotacji przekracza 3 mln! Ponadto zrealizowano termomodernizacje siedmiu obiektów użyteczności publicznej, między innymi GOK-u w Tworogu (poniżej zdjęcia budynku z 2014 r. i po termomodernizacji z 2021 r.).

Ważnym z punktu widzenia działań ekologicznych był projekt „Odnawialne Źródła Energii Poprawą Jakości Środowiska Naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” o wartości ponad 5,5 mln zł. Zadanie realizowano do lipca 2022 r. Na terenie gminy zamontowano finalnie 191 instalacji fotowoltaicznych, 24 instalacje solarne, 20 pomp ciepła C.W.U., 27 pomp ciepła C.O. + C.W.U. oraz 26 kotłów na pellet.

Sukcesywnie są realizowane tematy dotyczące gospodarki ściekowej. W 2020 r. przy udziale środków zewnętrznych gmina wykonała kanalizację w Nowej Wsi Tworoskiej o wartości niemal 12 mln zł. Była to najdroższa inwestycja w historii gminy. W trakcie realizacji są inwestycje budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Boruszowicach (obszar ul. Kaletańskiej i Brzozowej oraz obszar ul. Składowej, Obrońców Pokoju i Batalionów Chłopskich). Ponadto Gmina od wielu lat dofinansowuje zakup przydomowych oczyszczalni ścieków. Od 2018 do 2023 r. wykonano 73 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wspierane jest także usuwanie azbestu. Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie o wartości 101 371,74 zł (wart. całk. – 120 037,60 zł). Usunięto łącznie 114,24 Mg azbestu.

W 2022 r. powstała spółka SIM (Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa). Na budownictwo mieszkaniowe gmina pozyskała 3 mln zł. Sporo uwagi poświęcono także budowaniu wspólnego bezpieczeństwa poprzez wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych. To strażacy najczęściej jako pierwsi pojawiają się na miejscu wypadków i katastrof, dlatego bywają nazywani służbami uniwersalnymi. Gmina dokłada starań, by nasze gminne jednostki były doposażone i aby miały lokale, w których mogą prowadzić m.in. szkolenia młodej kadry. Przykład – budowa remizy strażackiej w Boruszowicach za kwotę prawie 2.8 mln zł. – Staramy się wsłuchiwać w potrzeby mieszkańców i realizować je. Ale nie wszystko i nie od razu jest możliwe. Jestem zdania, że nasze działania, te zrealizowane, ich ogromna skala i wysoka wartość nie tylko finansowa, ale także społeczna, najlepiej świadczą o naszej pracy. Można wiele obiecywać, ale trzeba jeszcze mieć narzędzia w postaci wiedzy i doświadczenia, żeby obietnice zrealizować. Ostatecznie liczą się przecież czyny, nie słowa – mówi Eugeniusz Gwóźdź, który jest wójtem gminy Tworóg od 2006 r.

Eugeniusz Gwóźdź potwierdził, że będzie się ubiegać o stanowisko Wójta Gminy Tworóg w zbliżających się wyborach samorządowych. Chciałbym podziękować wszystkim współpracownikom za kolejne lata wspólnie realizowanych inicjatyw, za profesjonalizm, za cierpliwość, za zaangażowanie. To dzięki współpracy wielu ludzi i umiejętności prowadzenia konstruktywnej dyskusji, rozwiązywaliśmy problemy i prowadzone były inwestycje. Niezwykle cenne były również rozmowy z mieszkańcami. Jestem wdzięczny za słowa wparcia, ale też za ciekawe spostrzeżenia, za sugestie, pomysły i inicjatywy oddolne, które wiele wznoszą do naszej gminy – mówi Wójt.

Przeczytaj także samorządowcy mijającej kadencji