ZOLLKA NAD MAŁĄ PANWIĄ

Do dziś w Żyłce stoi stary budynek zbudowany przez Niemców po plebiscycie na Górnym Śląsku. Dziś mieszczą się w nim mieszkania, dawniej jednak pełnił funkcję Urzędu Celnego. Jak to się ma do nazwy osady? Przeczytajcie nasz artykuł w grudniowym wydaniu „TWG Kuriera”. Powyżej fragment mapy z XVIII w., na którym widać m.in. przysiółek Żyłka, ale pod nazwą Zollka. 

[widgetkit id=100]