Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Przez cały 2024 r. Gmina Tworóg będzie realizować Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek…