Nowo-Staro Wieś cz. III

Wiejskie karczmy, w tym i karczma Strużyny na Nowyj Wsi, pełniły ważną społecznie rolę wykraczającą poza…

Tworożanie na lodzie!

Sentymentalne zdjęcie z lat 50. XX w. pokazuje grupę mieszkańców Tworoga beztrosko korzystających z zimowych rozrywek.…

Nowo-Staro Wieś cz. II

W kronice ks. Walentego Hoszka z lat 1785-1802, zatytułowanej ”Parafia kotowsko-tworogowska”, w rozdziale poświęconym wsi Neudorf,…

Nowo-Staro Wieś cz. I

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX w. ówczesne władze administracyjne na szczeblu wojewódzkim, dokonały zmiany dotychczasowej…

Kotowska lipa – niemy świadek historii

Lipa drobnolistna rosnąca w Kotach to jeden z wielu pomników przyrody na terenie gminy Tworóg. Jest…

O kotowskich duchach

Już we wczesnej młodości Walenty Brusek-Roździeński z Roździenia koło Bogucic, syn Jakuba Bruska (zarządcy kuźnicy żelaza…

Szpitol do remontu

Gmina Tworóg otrzymała dofinansowanie na remont zabytkowego budynku w Tworogu tzw. „Szpitola”. Wsparcie finansowe na wykonanie…

Historia hutnictwa na terenie Tworoga cz. 5

Publikujemy piątą, ostatnią część cyklu Michała Dramskiego poświęconą historii hutnictwa na terenie Tworoga i Kotów. Artykuły…

Historia hutnictwa na terenie Tworoga cz. 4

Pomiędzy 1813 a 1823 r., w miejscu dawnej dymarki w Tworogu uruchomiono fryszerkę. W księgach parafialnych…

Historia hutnictwa na terenie Tworoga cz. 3

Po śmierci Franza Josepha Colonny w 1783 r. panem dóbr tworogowskich został Philipp Colonna, który zniósł…

Historia hutnictwa na terenie Tworoga cz. 2

Z kroniki „Liber archivialis parochiae Tworogiensis” napisanej w latach 1795-1802 przez ówczesnego proboszcza parafii kotowsko-tworogowskiej, ks.…

Historia hutnictwa na terenie Tworoga cz. 1

W maju (nr 171 „TWG Kuriera”) rozpoczęliśmy cykl artykułów poświęconych historii kuźnictwa na terenie Tworoga autorstwa…