Górnicze tradycje wciąż żywe w Tworogu

W poniedziałek 4 grudnia członkowie tworogowskiego Klubu Górnika oraz wójt i wicewójt Gminy Tworóg spotkali się…