Lampiony gotowe!

Drugoklasiści z SP w Tworogu są już gotowi do obchodów marcinek. 8 listopada, podczas warsztatów w…