Z raportu o stanie gminy

Raport o stanie gminy to coroczna forma podsumowania działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizacji…