„Środowisko Gminy Tworóg w obiektywie” – konkurs

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Gminę Tworóg. Celem Konkursu jest min.: 

  • Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej w oparciu o aktywne formy edukacji oraz budowanie postaw proekologicznych
  • Rozwijanie zainteresowań stanem najbliższego środowiska
  • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska
  • Kształtowanie prawidłowych postaw wobec ochrony środowiska
  • Poznanie środowiska i walorów przyrodniczych gminy
  • Zainteresowanie społeczeństwa problematyką ochrony przyrody

Więcej informacji na www.tworog.pl