Czas podsumowań

15 czerwca odbyła się uroczystość Podsumowania X Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego: To, co ważne. Mój głos w sprawie wartości pod patronatem ks. prof. J. Szymika i honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Uroczystość podsumowania Konkursu, ze względu na sytuację epidemiczną, odbywała się on-line, co umożliwiło udział w niej wszystkim laureatom i opiekunom z całej Polski, a także z Litwy.W X Konkursie Literackim wzięło udział około 200 uczniów szkół podstawowych, których prace były oceniane w kategorii poezji i prozy. Jurorom oceniającym prace przewodniczył patron Konkursu, ks. prof. Jerzy Szymik. Uroczystość podsumowania miała stałe punkty: słowo od jurorów na podsumowanie wygłoszone w imieniu organizatorów przez Annę Rogalę Goj, program artystyczny prezentujący nagrodzone teksty poetyckie przygotowany przez uczniów naszej szkoły, i rozmowa na platformie Teams, w której ksiądz Profesor mówił o swoim najnowszym tomiku poezji zatytułowanym Ogród. I właśnie ogród stał się motywem przewodnim całej uroczystości – programu artystycznego sfilmowanego w naszym szkolnym ogrodzie, tomiku z pokonkursowymi pracami, przepięknej dekoracji przedstawiającej ogród w nocy i tematu rozmowy z patronem.Warto przypomnieć, że w konkursie zostali nagrodzeni także nasi uczniowie: Alan Konig, Hania Tomczyk, Emilka Bosz, Dominika Sobel, Jacek Opara, Kajetan Nocoń, Kuba Cieślik i Marta Napiórkowska.Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Konkursu: Rodzicom, nauczycielom, Nadleśnictwu w Brynku, a nade wszystko Pani Grażynie Chmiel, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu, która ufundowała nagrody w Konkursie.

Anna Rogala-Goj

Wyniki konkursu znajdziecie pod linkiem:

https://twg-kurier.pl/kultura-i-rozrywka/wyniki-konkursu-moj-glos-w-sprawie-wartosci/