Lekcja o wartościach odrobiona

Jaki jest przepis na dobry wiersz, tekst? Czy wystarczy poukładać odpowiednio słowa? – pytała przekornie Anna Rogala-Goj podsumowując w imieniu jury IX Ogólnopolski Konkurs Literacki: To, co ważne. Mój głos w sprawie wartości”. Odpowiedź brzmi: nie, nie wystarczy. Czym więc wyróżnia się dobry tekst? O tym w kwietniowym „TWG Kurierze”.

Na zdj. powyżej sekretarz konkursu Anna Rogala-Goj z patronem konkursu ks. prof. Jerzym Szymikiem,
który przybył do Brynka 26 marca. 

Organizatorzy konkursu:Eleonora Krywalska, Anna Rogala-Goj, Hanna Pawełczyk – nauczyciele języka polskiego ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach.

Instytucje wspomagające: Urząd Gminy w Tworogu, Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu.

Organizatorzy serdecznie dziękują Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu, Pani Małgorzacie Ziai, wszystkim Nauczycielom i Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu oraz Sponsorom, w tym w szczególności Pani Grażynie Chmiel, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu, za przychylność i wsparcie dla trudu włożonego w przygotowanie uroczystości Podsumowania IX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego.