Nowy rok szkolny z nowym boiskiem

„Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość” – to zdanie stało się mottem wyjątkowego dnia dla uczniów i nauczycieli boruszowickiej podstawówki. 13 października odbyła się uroczystość otwarcia boiska wielofunkcyjnego. Wydarzenie połączono z jubileuszem stulecia polskiej szkoły w Boruszowicach.

– Tworzeniu nowoczesnych warunków do nauki, rozwoju i wychowania kolejnych pokoleń to tytanowa praca, której nikt nie podoła w pojedynkę. Dzisiaj widzimy efekty współpracy wielu osób i instytucji. Mam nadzieję, że inwestycja będzie Wam dobrze służyć – mówił wójt, Eugeniusz Gwóźdź podczas uroczystości.

Nowy obiekt o wymiarach 26 m x 44 m składa się z boiska do piłki ręcznej (opcjonalnie do piłki nożnej), do piłki siatkowej (opcjonalnie do tenisa) i do koszykówki. Otacza go ogrodzenie z piłkochwytami, całość wykończono kostką brukową, elementami małej architektury, oświetleniem i zielenią. Całkowity koszt zadania to 567 465,96zł brutto. Wykonawcą inwestycji była firma P.H.U GRUMIX. Gmina Tworóg pozyskała na ten cel środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– Cieszymy się, że dołączyliśmy do nowocześnie wyposażonych placówek, bardzo dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Dzisiejszą uroczystość łączymy z ważnym dla nas momentem. W tym roku obchodzimy stulecie polskiej szkoły w Boruszowicach – mówiła dyrektor placówki, Anna Rogala-Goj.

Po części artystycznej, inspirowanej jubileuszem szkoły, dokonało się to, na co uczniowie czekali z niecierpliwością – oficjalne otwarto boisko wielofunkcyjne. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: wójt Eugeniusz Gwóźdź, dyrektor szkoły Anna Rogala-Goj, dyrektor bytomskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach Bożena Szarama, poseł na sejm Jarosław Gonciarz oraz przedstawicielka wykonawcy. Otwarcie boiska wywołało zamierzony efekt. Dzieci z okrzykami radości wbiegły na murawę i zatańczyły! Można się domyślać, że lekcje wychowania fizycznego w tym, niedawno rozpoczętym roku szkolnym będą dla dzieci czystą przyjemnością.

Więcej na ten temat w listopadowym „TWG Kurierze”.

W nawiązaniu do niedawno obchodzonego Dnia Edukacji Narodowej podajemy kilka podstawowych informacji o placówce na podstawie danych opublikowanych przez Urząd Gminy w mediach społecznościowych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boruszowicach mieści w swojej strukturze Gminne Przedszkole w Boruszowicach oraz Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Boruszowicach. Przedszkole składa się z 4 oddziałów dla 77 dzieci, w których pracuje 5 nauczycieli. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boruszowicach liczy na dzień 30.09.2022 r. 139 uczniów uczęszczających do jednooddziałowych klas od I do VIII. W szkole pracuje 21 nauczycieli. Dyrektorem placówki jest mgr Anna Rogala-Goj.

W ostatnich latach przeprowadzono szereg inwestycji polepszających funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach, m.in.: budowa sali gimnastycznej w SP, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w SP, docieplenie budynku szkoły (ściany + dach) w SP, wymiana oświetlenia na ledowe w SP, montaż placów zabaw na terenie SP i przedszkola, budowa boiska wielofunkcyjnego w SP, remont dachu na przedszkolu wraz z wymianą dachówki, wymiana stolarki okienne w przedszkolu, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy przedszkolu.