W świątecznym nastroju

1 grudnia w SP w Tworogu odbyła się V edycja projektu: „Dezembertrӓume Koch – und Bastelworkshop” zorganizowanego we współpracy z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców Województwa Śląskiego. Zajęcia projektowe skierowane były dla uczniów klas I-III. Wzięli w nich udział uczniowie ze szkół w Tworogu, Boruszowicach i Wojsce.

Oprócz śpiewania kolęd uczniowie w grupach tworzyli wieńce adwentowe, ozdoby świąteczne z orzechów, szyszek, suszonych pomarańczy, kasztanów itp. Nastrojowi świątecznemu sprzyjało wspólne dekorowanie upieczonych pierniczków. Podczas spotkania uczestnicy projektu mieli również możliwość poznania  tradycji świątecznych.

Nauczycielami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie projektu były nauczycielki języka niemieckiego nauczanego jako języka mniejszości narodowej niemieckiej Anna Wasilewska i Anna Lipka-Zanozik. Nauczyciele dziękują za ogromne wsparcie panu Bertoldowi Kubitza, nauczycielom oraz rodzicom zaangażowanym w realizację warsztatów w szczególności pani Mielczarek ze szkoły w Tworogu i pani Wąsiel ze szkoły w Boruszowicach.