Czerwcowe wydanie już w sklepach!

Znajdziecie nas w 9 punktach sprzedaży na terenie gminy Tworóg: https://twg-kurier.pl/sprzedaz/

W wydaniu m.in. o naszych lasach, które od wielu lat zmagają się postępującą suszą. Lasy Państwowe starają się wspierać lasy w gromadzeniu wody na „chude lata”. W jaki sposób? O tym w dziale „Pod lupą”.

Zachęcamy was również do świadomej segregacji śmieci i recyklingu. To od nas zależy, czy odpady komunalne znów staną się surowcem. Argumenty ekonomiczne i ekologiczne znajdziecie w „Na bieżąco”.

W „Kulturalnie” publikujemy dwa listy do redakcji od naszych zagranicznych czytelników nawiązujące do historii gminy. Bardzo za nie dziękujemy!