Bon turystyczny 500 plus

Polski rząd wycofał się z propozycji bonu turystycznego w wysokości 1000 zł. Zamiast tego rodziny objęte programem Rodzina 500 plus mogą liczyć na dodatkowego 500 zł na wakacje. W czwartek projekt ustawy trafił do sejmu, w piątek został przyjęty przez posłów. Bon turystyczny przysługiwać będzie na każde dziecko.  

Bon będzie przyznawany automatycznie. 10 dni po wejściu w życie ustawy, minister rodziny pracy i polityki społecznej przekaże do ZUS dane rodzin, którym przysługuje.

Bon turystyczny będzie miał formę elektroniczną, a za realizację programu ma odpowiadać Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Będzie można go aktywować poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS-u logując się za pomocą profilu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości elektronicznej. Po potwierdzeniu lub zaktualizowaniu danych bon turystyczny będzie aktywny. Jego numer zostanie przesłany na podany numer telefonu lub adres mailowy.

Za rekreacje, turystykę, noclegi itp. zapłacimy otrzymanym kodem. Warunek jest jeden: bon można zrealizować tylko na terenie Polski.

Rząd zapowiada, że z bonu będzie można skorzystać już w lipcu. Będzie ważny do końca marca 2022 r.