Ogród botaniczny w Brynku ma szansę odzyskać dawny blask

Ogród Botaniczny w Brynku ma szansę odzyskać dawny blask. Jesienią ubiegłego roku Technikum Leśne zainicjowało akcję zbiórki funduszy na kompleksową rewitalizację obiektu. Wiosną rusza jej pierwszy etap – wymiana ogrodzenia. Cały projekt to kosztowna i wieloletnia inwestycja. Koszt oszacowano wstępnie na 120 tys. zł. Na liście koniecznych prac prócz wymiany dziurowego ogrodzenia znajduje się naprawa przepustu i grobli, w celu uszczelnienia stawu,  pogłębienie i regulacja brzegów, renowacja alejek i ścieżek, naprawa lub wymiana elementów małej architektury ogrodowej, odnowienie działu roślin zielnych, pielęgnacja starodrzewu, uzupełnienie etykiet opisujących rośliny w ogrodzie. Niestety szkoła nie może pozyskiwać funduszy zewnętrznych – właścicielem obiektu jest Starostwo Powiatowe. Placówka korzysta z terenu na podstawie umowy użyczenia, co mocno ogranicza możliwości finansowania remontu. Darowiznę w wysokości 20 tys. zł przekazały już Lasy Państwowe. Dzięki temu możliwy stał się zakup siatki ogrodzeniowej. Równolegle cały czas trwa zbiórka funduszy prowadzona przez działające przy szkole Stowarzyszenie Przyjaciół Technikum Leśnego w Brynku.

Wszystkie osoby dobrej woli, którym leży na sercu przywrócenie dawnej świetności naszego ogrodu proszone są o wsparcie finansowe dobrowolną kwotą tego przedsięwzięcia.
Liczy się każda złotówka.
Konto stowarzyszenia: 45 1050 1230 1000 0090 3054 8441
Przelew z dopiskiem: NA REWITALIZACJĘ OGRODU

Ogród botaniczny w Brynku został założony w latach 1946 – 1947 przez inż. Henryka Edera wraz z uczniami gimnazjum leśnego w Brynku. Od samego początku był bazą dydaktyczną do nauki botaniki leśnej i innych przedmiotów zawodowych. Od jego założenia upłynęło już wiele lat i ogród uległ przemianom, często niekorzystnym, wynikającym z naturalnego starzenia się jego elementów, jak również z zaniedbań spowodowanych różnymi czynnikami. Szerzej na ten temat przeczytacie w kwietniowym, papierowym „TWG Kurierze”. Poniżej krótkie wspomnienie o założycielu ogrodu.

henryk eder

Henryk Eder urodził się w 1896 r. w Krakowie, a młodość spędził w Lwowie. Wybuch I wojny światowej przerwał jego naukę w lwowskim gimnazjum. W 1915 r. został wcielony do armii austriackiej. W 1919 r. wstąpił do Wojska Polskiego i służył w nim do 1922 r. W 1929 r. rozpoczął naukę na Wydziale Leśnym Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach. Po ukończeniu szkoły rozpoczął pracę jako nauczyciel botaniki, ochrony lasu i miernictwa. W żyrowickiej szkole pracował 9 lat.  

Po II wojnie światowej, w 1945 r. przystąpił wraz z dyr. S. Morawskim do organizowania gimnazjum leśnego w Brynku, co jak wiemy zaowocowało m.in. założeniem Ogrodu Botanicznego w wydzielonej części parku na powierzchni 4,5 ha. W Brynku inż. Eder pracował do 30 kwietnia 1951 r. W tym samym roku prof. dr Roman Kobendza oraz prof. dr F. Krzysik zaproponowali Henrykowi Ederowi objęcie kierownictwem arboretum w Lasach Doświadczalnych w Rogowie. Jako etatowy adiunkt Katedry Botaniki Leśnej SGGW rozpoczął pracę, którą jego biografowie nazywają najbardziej intensywnym i owocnym okresem w pracy. Prócz wytyczania kierunków rozwoju ogrodu, rozbudowywaniu kolekcji dendrologicznej, współpracy z placówkami zagranicznymi, Henryk Eder zajmował się działalnością naukową, wydawniczą i dydaktyczną. Dokumentował swoja pracę, pisał artykuły, prowadził zajęcia ze studentami, oprowadzał wycieczki wpajając swoim słuchaczom zamiłowanie do przyrody. W Rogowie pracował do 1966 r., kiedy to w wieku 70 lat przeszedł na emeryturę. Ogród w Rogowie dzięki jego zabiegom stał się, podobnie jak ogród w Brynku, żywym pomnikiem jego pracy znanym i podziwianym nie tylko przez znawców tematu.  

Henryk Eder zmarł w 1974 r. po ciężkiej chorobie.

Na podstawie artykułu „Wspomnienie pośmiertne o inż. Henryku Ederze” autorstwa Jerzego Tumiłowicza