Opieka wytchnieniowa

Gmina Tworóg realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” o wartości 73 440,00 zł finansowany ze środków funduszu Sprawiedliwości.…

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Przez cały 2024 r. Gmina Tworóg będzie realizować Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek…