Ulica Wiejska wyłączona z ruchu

1 sierpnia rozpoczęto remont generalny ul. Wiejskiej w Brynku. Wybranym w drodze przetargu wykonawcą zadania jest…