Bakterie z grupy coli w wodzie z Boruszowic

[aktualizacja] W komunikacie z 7 lipca Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował, że woda jest już zdatna do spożycia.

Zakład Usług Komunalnych w Tworogu poinformował o wynikach badań wody w Boruszowicach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu informuje, że w badaniach jakości wody dostarczanej ze Stacji Uzdatniania Wody Boruszowice, ul. Jedności stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.