Barbórka w Tworogu

Trudno sobie wyobrazić Barbórkę w Tworogu bez tradycyjnego przemarszu braci górniczej przez centrum miejscowości. 4 grudnia członkowie Klubu Górnika spotkali się pod GOK-iem, by w paradnych, galowych strojach przejść ulicą Zamkową w kierunku kościoła. Tam, na cmentarzu parafialnym, pod figurą Matki Boskiej złożyli wieniec i modlili się za zmarłych kolegów. Następnie udali się na mszę święta, po której przyszedł czas na górniczą biesiadę. Ta tradycyjna w naszej gminie kultywowana jest od ponad 70 lat.

Wszystkim górnikom z okazji ich święta życzymy dużo zdrowia, bezpiecznej pracy i niekończącej się opieki św. Barbary.

Kim była św. Barbara? Według podania została ścięta mieczem przez swego ojca – Dioskura, władcę krainy Nikodemia. Powodem morderstwa było przejście córki na chrześcijaństwo. Św. Barbara została patronką ludzi narażonych na nagłą śmierć m.in.: artylerzystów, górników, pracowników prochowni. Jej kult przybył do Polski w średniowieczu z terenów dzisiejszych Czech. Na Śląsku w dniu wspomnienia św. Barbary obchodzona jest Barbórka – górnicze święto.

Spójrzcie na naszą galerię, a dokładnie na mundur galowy. Zastanawialiście się kiedyś nad jego znaczeniem i pochodzeniem? Dla ciekawskich kilka informacji…

Mundur galowy został wprowadzony w XVIII w. w górniczych okręgach Niemiec. Natomiast na ziemiach polskich kwestie umundurowania wyjaśniono w przepisach do ustawy o Korpusie Górniczym z 1817 r. Mundury różniły się od siebie w zależności od kategorii pracownika.

Honorowy czarny mundur galowy (ustanowiony w 1949 r.) ozdobiony jest wieloma wystylizowanymi dekoracjami, które nawiązują do dawnej odzieży roboczej. Na przykład miotełka do czyszczenia otworów strzałowych, którą górnik trzymał zatkniętą za taśmę na kapeluszu, zamieniła się w pióropusz. Krótka pelerynka to pozostałość kapy chroniącej przed wodą lejącą się ze stropu. Zakładki na piersiach i rękawach służyły do wtykania za nie lontu i krzesiwa niezbędnych przy robotach strzałowych. Stałym dodatkiem munduru galowego jest szpada górnicza. Obecnie, oprócz munduru galowego, używany jest tzw. mundur służbowy w kolorze stalowym. Dystynkcje na nim świadczą o posiadanym stopniu górniczym. Nieodzownym elementem górniczego stroju paradnego jest czako (z niemieckiego „tschako”, z węgierskiego „csákó”), czyli wysoka, sztywna czapa z płaskim denkiem o wysokości 12,5 cm. Obciągnięte jest czarną krepą. Z przodu widnieje godło górnicze, z lewej strony zamocowany jest pióropusz z kogucich piór (w różnych kolorowych w zależności od pełnionej funkcji). Zielony kolor zdobi czaka munduru galowego generalnego dyrektora górniczego i generalnego dyrektora górnictwa; pióropusz biały – zdobi czaka munduru galowego techników, inżynierów i dyrektorów górniczych; pióropusz czarny – zdobi czaka munduru galowego aspirantów i górników; pióropusz czerwony – zdobi czaka munduru galowego orkiestry.