Bery 2018

10 lutego w Połomii i w Wojsce tradycyjnie wodzono niedźwiedzia. Kto wcielił się w rolę bera, a kto był muzykanetem? Czytajcie w marcowym „TWG Kurierze”. 

Bery w Połomii

Bery w Wosjce