Boruszowice-Hanusek z inicjatywą

Skwer przy ul. Składowej w Boruszowicach jest już gotowy. Sołectwo otrzymało 7 200 zł na renowację fragmentu zieleni na terenie Kolonii Fabrycznej w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego „Inicjatywa Sołecka”. Dofinansowanie przeznaczono na montaż lampy solarnej, ławek, roślin, koszy na śmieci. Powstał urokliwy zakątek zachęcający do odpoczynku w cieniu drzew.

Takich zakątków w Boruszowicach i Hanusku jest coraz więcej. Do najbardziej spektakularnych przemian ostatnich lat z pewnością należy Rewitalizacja stawu wraz ze skwerem w Boruszowicach. W 2017 r. powstał minipark skoncentrowany wokół malowniczego stawu otoczonego przez ławki, zadbane krzewy, drzewka, a nawet siłownię zewnętrzną. W 2018 r. inwestycja została nagrodzona w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”. W tym roku po raz kolejny zauważono i doceniono metamorfozę. 4 września sołtys Marian Łuczak w towarzystwie wójta Eugeniusza Gwoździa i wicewójta Łukasza Zioba odebrał czek w wysokości 1000 zł. To nagroda jaką zdobyło sołectwo w III edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Konkurs jest organizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie przy współpracy z Samorządami Województw pod patronatem medialnym miesięcznika „Gazeta Sołecka”.