Cała Polska z czerwonej strefie

Od soboty 24 października cały kraj zostaje objęty czerwoną strefą. W praktyce oznacza to szereg restrykcyjnych obostrzeń. Uczniowie podstawówek od klasy IV do VIII wracają w tryb nauczania zdalnego. Obowiązuje ograniczenie funkcjonowania lokali gastronomicznych, sanatoriów, organizacji imprez, spotkań i zgromadzeń.

Wszystkie obostrzenia mają na celu wyhamowanie szybkiego przyrostu zakażeń. Efekty będą widoczne za ok. 2 tygodnie.

Szczegółowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące od soboty 24 października:

  • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych
  • w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
  • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia ostatnich turnusów rozpoczętych przed 26 października;
  • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
  • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
  • ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

W całej Polsce obowiązują również wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarzeń wydarzenie religijnych odbywających się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.