Gmina Tworóg wsparła szpital

10 listopada miało miejsce oficjalne przekazanie sprzętu medycznego dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach, niezbędnego do wczesnej diagnostyki nadciśnienia tętniczego. Gmina Tworóg jest jedną z gmin, które wsparły inicjatywę.

Szpital otrzymał urządzenia o łącznej kwocie 600 000 zł. Zakupiono je w ramach porozumienia pomiędzy powiatem a gminami. Sprzęt będzie wykorzystywany w ramach realizacji drugiej edycji programu profilaktycznego „Świadomy Pacjent”. Jego celem jest wczesne wykrycie nadciśnienia tętniczego w grupie osób w wieku 40-55 lat, a nawet młodszej. W programie zakłada się wykonanie badań u ok. 200 osób – mieszkańców powiatu tarnogórskiego – celem wczesnego wykrycia nadciśnienia tętniczego, jako istotnego czynnika ryzyka udaru mózgu.

Sprzęt został zakupiony przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach oraz gminy: Tworóg, Ożarowice, Miasteczko Śląskie, Świerklaniec, Radzionków, Zbrosławice, Krupski Młyn.

źródło: powiat.tarnogorski.pl