Kiedy zapisać dziecko do szkoły lub przedszkola?

Gmina Tworóg opublikowała Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tworóg. Zarządzenie zawiera także kryteria przyjęcia oraz informację o dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów.

Wniosek o przyjęcia do przedszkola lub szkoły podstawowej wraz z niezbędnymi dokumentami będzie można złożyć w wybranej placówce prowadzonej przez Gminę w terminie od 1 do 8 marca do godz. 15. Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego zostanie podana 18 marca.

Pełną treść Zarządzenia Nr 7/2024 Wójta Gminy Tworóg z dnia 11 stycznia 2024 r. znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zdj. poglądowe pixabay