Najlepsze życzenia dla naszych sołtysów

11 marca jest obchodzony w całej Polsce Dzień Sołtysa. Z tej okazji życzymy sołtysom z gminy Tworóg samych sukcesów i mnóstwa pomysłów, a także zadowolenia z realizowanych zadań.

– Mamy fantastycznych, zaangażowanych i aktywnych sołtysów, którzy naprawdę wykonują kawał dobrej roboty. Każdemu z nich należą się słowa pochwały i podziękowania. Jestem dumny, że mamy wśród mieszkańców nie tylko osoby, które z troską i determinacją wykonują swoje obowiązki, ale też osoby odważne, gotowe przyjąć często bardzo niesprawiedliwą krytykę. Warto dodać, że nasi sołtysi bardzo dobrze znają teren na jakim pracują oraz potrzeby mieszkańców. To widać w podejmowanych zadaniach i w wykonanych inwestycjach. Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim z terenu Gminy Tworóg składam wyrazy podziękowania, uznania za codzienny trud i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności. Życzę wytrwałości i wszelkiej pomyślności – mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź.

Sołtysi w strukturach samorządowych są nazywani organami wykonawczymi jednostek pomocniczych gminy, czyli sołectw. Do kompetencji sołtysa należy: reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, zwoływanie zebrań wiejskich i informowanie o terminie, realizacja uchwał rady gminy dotyczących sołectwa, uczestnictwo w sesjach Rady Gminy, a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania. Sołtys jest również zobowiązany brać udział w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa. Urząd sołtysa, co ciekawe, ma jedną z najdłuższych tradycji w polskiej historii.

Sołtys jest lokalnym liderem łączącym mieszkańców wsi z władzą. To on ściśle współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy, z Wójtem, z Radą Gminy. To on jest głosem wsi, pierwszym kontaktem dla mieszkańców, kimś, kto zna miejscowe problemy i potrzeby. Sołtys nie działa jednak w pojedynkę. Ciałem doradczym oraz realnym wsparciem jest rada sołecka, której zakres działania określa statut sołectwa. Sołtys dysponuje funduszem sołeckim, a więc wyodrębnionymi z budżetu gminy środkami finansowymi. O ich rozdysponowaniu decyduje sołectwo na zebraniu wiejskim, które odbywa się co roku we wrześniu.

W całym kraju mamy ponad 40 tys. sołtysów, w gminie Tworóg – dziewięciu. Poniżej podajemy ich nazwiska i kontakt.

Godła sołeckie i herb gminy Tworóg

Sołectwa:

  • Boruszowice i Hanusek, sołtys: Łuczak Marian, telefon: 697-485-702
  • Brynek, sołtys: Pryk Iwona, telefon: 697-578-751
  • Koty, sołtys: Wandzik Adam, telefon: 502-317-521
  • Mikołeska, sołtys: Irena Piecuch, telefon: (32) 284-68-64, 512-012-684
  • Nowa Wieś Tworoska, sołtys: Mika Regina, telefon: 512-172-982
  • Połomia, sołtys: Stefan Paś, telefon: 503-132-223
  • Świniowice, sołtys: Skowronek Patrycja, telefon: 500-474-642
  • Tworóg, sołtys: Byszewska Gertruda, telefon: 886-221-345, (32) 284-66-50
  • Wojska, sołtys: Siwiec Jan, telefon: 505108767