Podsumowania i zmiany…

W sobotę 15 stycznia w sali OSP w Świnowicach odbył się zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tworogu. Spotkanie stało się okazją do podsumowań i zmian… W czasie zjazdu ustępującemu prezesowi dh Andrzejowi Ecler nadano tytuł Prezesa Honorowego ZOG ZOSP RP w Tworogu oraz tytuł Strażaka Roku Gminy Tworóg. Andrzej Ecler funkcję prezesa pełnił 20 lat. Rolę prezesa ZOG ZOSP RP w Tworogu objął dh Joachim Soll, który po 15 latach odszedł ze stanowiska Komendanta Gminnego. Nowym Komendantem Gminnym został z kolei dh Stefan Paś. O tym w kolejnym „TWG Kurierze”.

Zdjęcia udostępnione przez OSP.