Pomóżmy Danielowi

Po raz kolejny zwracamy się do naszych czytelników o pomoc dla mieszkańca gminy Tworóg. Rodzice niepełnosprawnego Daniela zbierają fundusze na kosztowną windę przyschodową, która ułatwi mu pokonywanie stromych schodów.

26-letni Daniel od urodzenia cierpi na mózgowe porażenie dziecięce i padaczkę. Jego rozwój psychoruchowy, funkcjonuje na poziomie głębokiego upośledzenia, któremu towarzyszy autyzm w stopniu znacznym. Rehabilitacja, leki, sprzęt są niezbędne, aby Daniel funkcjonował jak najlepiej, jednak koszty są bardzo duże. Obecnie największym problemem jest wyjście Daniela na dwór, ponieważ barierą są znajdujące się w domu strome schody. Jego rodzice zbierają na windę przyschodową. Została w tym celu utworzona zbiórka:

https://zrzutka.pl/xds23u?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=sharing_button&fbclid=IwAR3o3PVG6g4ZTF5K_5tp3jlufgFuzFEb7OodjbHsdUs8cUYMEqUD30c07U0