PRZEPIS NA SUKCES

Jak założyć własną działalność, skąd wziąć fundusze i jak odnieść sukces? Na takie i inne pytania można było uzyskać odpowiedz podczas „Festiwalu przedsiębiorczości” zorganizowanym 19 listopada w Koszwicach przez Stowarzyszenie „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Tematem przewodnim spotkania było przedstawienie wpływu Stowarzyszenia na lokalny rynek pracy oraz pokazanie tzw. „Dobrych praktyk” poprzez prezentację przedsiębiorców-beneficjentów, którzy skorzystali z dofinansowania ze środków PROW 2014-2020 na podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczych.

Prezes Stowarzyszenia – Piotr Leksy przedstawił realizację celów Lokalnej Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. – Od początku działalności stowarzyszenia wpłynęło do nas ponad 300 wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności oraz na jej rozwój. Naprawdę warto starać się o te środki, a dowodem na to są przedsiębiorcy, którzy skorzystali z tych funduszy i odnieśli sukces – mówi Piotr Leksy. – To, co nas wyróżnia spośród innych podmiotów, które oferują takie dofinansowania, to świadczenie usług doradczych jeszcze przed złożeniem wniosku aplikacyjnego. Dzięki temu mamy narzędzia na dobre przygotowanie beneficjenta do złożenia poprawnego wniosku – dodaje. W konferencji wzięli udział przedsiębiorcy zrzeszeni w LKGŚ, którzy podczas wydarzenia prezentowali zakres prowadzonej działalności oraz efekty „Dobrych praktyk LSR”. Wśród wystawców zaprezentowała się m.in. Marta Pilarska właścicielka firmy „Idzie to zrobić”, która opowiedziała jak zamiłowanie do malowania przerodziło się w pomysł na biznes, a dzięki dofinansowaniu mogła zrealizować swoje plany.

W roli eksperta zaproszona została Pani Alicji Turyła – zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach, która przedstawiła m.in. wyniki badań efektywności wykorzystania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach oraz kto i na co może przeznaczyć środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Od 2018 roku do 31.10.2019 z tych środków skorzystało łącznie 19 osób z Gminy Tworóg.

Zachęcamy do odwiedzenia strony www.lesnakrainalgd.pl, gdzie można uzyskać informację o prowadzonych naborach jak również uzyskać szersze informacje.