Ruszyła budowa kanalizacji w Brynku

Trwa realizacja projektu „Budowa stacji uzdatniania wody w Boruszowicach wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i budową sieci kanalizacyjnej”. W Boruszowicach widać już okazały budynek wraz z niezbędną infrastrukturą. W Brynku natomiast Zakład Usług Komunalnych w Tworogu rozpoczął budowę fragmentu kanalizacji sanitarnej. Jej powstanie jest niezbędne do otrzymania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Początek prac nie był szczęśliwy, ze względu na wysoki poziom wód gruntowych ciężki sprzęt nie mógł wjechać na teren budowy, a wodę należało wypompować. To dla ZUK-u dodatkowy koszt. Wartość inwestycji jest szacowana na 600 tys. zł. Inwestor planuje zakończenie prac nad kanalizacją do końca tego roku.

Zobaczcie nasze zdjęcia przedstawiające aktualny stan prac budowlanych w Boruszowicach i Brynku. Szerzej na ten temat będziemy pisać we wrześniowym „TWG Kurierze”.