Spisałeś się?

Główny Urząd Statystyczny przypomina o trwającym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Spis jest obowiązkowy i w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego. Obowiązkiem spisowym są objęte:
– osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
– mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Zgodnie z zaleceniami ONZ i UE, spisy powszechne powinny odbywać się co 10 lat. Spisy ludności i mieszkań na przełomie dziesięcioleci w roku kończącym się na „1”. Zostało to ustalone przez instytucje międzynarodowe, tak aby zapewnić maksymalną porównywalność danych pomiędzy krajami. Ostatni spis powszechny przeprowadzono w Polsce w 2011 roku. Wyniki spisu ludności i mieszkań powinny być przekazane do Eurostatu w ciągu dwóch lat po zakończeniu najbliższego spisu, co regulują unijne przepisy. W przypadku planowanego na 2021 rok Narodowego Spisu Ludności i mieszkań wyniki spisu powinniśmy przekazać do Eurostatu do końca 2023 roku. Zobowiązanie to ma za zadanie ujednolicić informacje wynikowe, które są wykorzystywane na potrzeby instytucji unijnych.

Szczegóły na stronie: https://spis.gov.pl/

Spisanie się przez Internet daje możliwość wzięcia udziału w Loterii i wygranie atrakcyjnych nagród! Wejdź na stronę i spisz się, a następnie pobierz unikatowy kod uprawniający do udziału w Loterii. Zgłoś go na stronie https://loteria.spis.gov.pl/