Zajęcia wspomagające

2446 gmin (w tym gmina Tworóg) jest zainteresowanych dofinansowaniem pocovidowych zajęć wspomagających. Wnioski o dodatkowe środki subwencji oświatowej na dofinansowanie zajęć wspomagających zostały pozytywnie zaopiniowane w Ministerstwie Edukacji i Nauki. ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania należy do ministra finansów, który jest dysponentem rezerwy subwencji oświatowej.

https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/2446-gmin-zainteresowanych-dofinansowaniem-pocovidowych-zajec-wspomagajacych