Spotkania noworoczne w naszej gminie

W gminie Tworóg od lat praktykowanym zwyczajem jest organizacja spotkań opłatkowych lub noworocznych dla osób starszych i samotnych. W miniony weekend z zaproszenia sołtysów i rad sołeckich skorzystali mieszkańcy Tworoga i Świniowic. W spotkaniach towarzyszyli seniorom włodarze gminy Tworóg. Wójt Eugeniusz Gwóźdź, wicewójt Łukasz Ziob, Pani sołtys Tworoga Gertruda Byszewska, sołtys Świniowic Lucjan Sus oraz radni sołeccy złożyli mieszkańcom noworoczne życzenia. Popołudnie upłynęło na życzliwych rozmowach przy suto zastawionych stołach.

Tworóg, restauracja „Barć Dębowa”, 13 stycznia

Świniowice, świetlica wiejska, 14 stycznia