Nowo-Staro Wieś cz. II

W kronice ks. Walentego Hoszka z lat 1785-1802, zatytułowanej ”Parafia kotowsko-tworogowska”, w rozdziale poświęconym wsi Neudorf,…